Anuncivay | San Fernando | Maó

Hevresac neix d’un anglicisme menorquí del s.XVIII. Neix d’una etimologia colorista que homenatja el cosmopolitisme de Maó. Prové d’una paraula alemana Hafersack, motxilla utilitzada per la pagesia per portar la civada, que llavors esdevé francesa Havresac, anglesa Haversac i menorquina amb un significat propi: motxilla de viatge i del viatger, motxilla d’experiències i de sensacions per a nosaltres.

Hevresac va ser la casa familiar del capità, comerciant i corsari Joan Roca i Vinent qui va documentar del 1776 al 1826 el cronicó del Diari de Mahó detallant l’activitat naviliera i mercant del port de Maó, la meteorologia de l’illa, els esdeveniments polítics i socio-culturals a més d’una infinitat d’anècdotes essent l’única font d’informació escrita de la Menorca de les dominacions estrangeres.

Hevresac, al bellmig del Maó històric, construït sota soberania espanyola i amb una identitat local genuïna i una emprenedoria i mentalitat encara angleses i cosmopolites. Es el Maó de l’arsenal, les drassanes, els armadors, els comerciants i els corsaris i els menestrals, els mestres d’aixa i els artesans. També de les arts, l’òpera i el català literari.

Maó, ciutat moderna a Europa.

 

 

 

All rights reserved Salient.